Přispějte k rozvoji vědeckého a inovačního potenciálu firem v Pardubickém kraji. Vyplnění dotazníku vám zabere méně než 10 minut. Děkujeme!

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

Naším posláním je čelit klíčové výzvě současnosti: změně klimatu. Společně rozproudíme cirkulární ekonomiku ve městech Pardubického kraje a podpoříme úsilí za udržitelnější budoucnost.

CO JE CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA?

Cirkulární svět je ideálně ten, ve kterém veškerý odpad najde svoje další uplatnění, a kde odpad prakticky jako takový nebude existovat. Je to svět, kde se výrobky navrhují tak, že se s nimi počítá i pro jejich další využití po tom, co přestanou sloužit. Je to svět, kde se omezuje plýtvání a na prvním místě je hodnocení dopadu naší spotřeby na životní prostředí.


Cirkulární ekonomika se zaměřuje na překonávání několika klíčových výzev současné lineární ekonomiky,
která je typická svým "vytěžit, vyrobit, vyhoďit". 

Mezi výzvy, které cirkulární ekonomika pomáhá řešit, mimo jiné patří:

vyčerpání

zdrojů

produkce

odpadu

znečištění vzduchu, vody a půdy

emise skleníkových plynů


Naše vize

PROČ JE PRO NÁS CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA DŮLEŽITÁ?

Chceme využít na maximum inovačního potenciálu cirkulární ekonomiky v regionu Pardubického kraje, stát se inspirací pro další regiony a zároveň vytvořit expertní organizaci pro cirkulární ekonomiku - cirkulární hub.

Co je cirkulární hub?

Může jít o fyzické místo, centrum nebo platformy:

  • kde se jednotlivci a organizace mohou učit o principech a praxi cirkulární ekonomiky,
  • které podporuje vývoj a testování cirkulárních technologií, produktů a obchodních modelů,
  • které podporují sdílení zdrojů, zkušeností, spolupráci a vztahy mezi podniky, které se tématem cirkulární ekonomiky zabývají,
  • kde budou využívány nejmodernější technologie pro tvorbu opatření rozvíjející cirkulární ekonomiku.
Chceme být nápomocní při zavádění principů cirkulární ekonomiky do měst a regionů v Pardubickém kraji ve spolupráci se zainteresovanými organizacemi a firmami.

NA CO SE ZAMĚŘÍME?


Cirkulární hub a projekt cheers4eu

Vytvoříme místo, kde se jednotlivci i organizace mohou učit o cirkulární ekonomice, sdílet své zkušenosti a navazovat vzájemné spolupráce. 

cirkulární ekonomiku 

v městech a obcích

Poskytování poradenství městům a obcím, které chtějí přijmout principy cirkulární ekonomiky. Pomůžeme vzdělat, propojit, inspirovat. 

TO NEJNOVĚJŠÍ NA BLOGU:

Rozhovory, inspirativní příběhy, partnerství nebo vzdělávací obsah. Vše o cirkulární ekonomice. Na jednom místě.

cirkulární ekonomika cheers4eu
Zahájení CHEERS4EU v Maastrichtu: Velká dávka inspirace v cirkulární ekonomice
Mezinárodní tým projektu CHEERS4EU se 6.–8. května se vydal na inspirativní setkání v provincii Limburg, která je leaderem v oblasti cirkulární ekonomiky v celé Evropě. Jaké poznatky z Nizozemska přivezli?

Číst více...

cirkulární ekonomika viktor prokop
Cirkulární ekonomika – téma pro výzkum, studium i život
Doc. Viktor Prokop z Centra pro vědu a výzkum Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice přináší do výuky inspirující zelenou vizi. Přečtěte si, jaká řešení na univerzitě v rámci vědecko-výzkumné práce nachází i jak téma cirkulární ekonomiky rezonuje se studenty.

Číst více...

P-PINK navazuje na téma cirkulární ekonomiky v PARádním kraji

Cirkulární ekonomika je budoucnost a výzva pro Pardubický kraj. Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK se přidává k aktivitám Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, RRAPK, v oblasti cirkulární ekonomiky (CE).

Číst více...


Přejít na blog

TÉMATU SE VĚNUJEME 

ZA PODPORY

NEJSME NA TO SAMI

Máme radost, že téma cirkulární ekonomiky je aktuální pro řadu našich partnerských institucí, Pardubický kraj,
město Pardubice, univerzity i firmy ze soukromého sektoru.

Chceme, aby byl Pardubický region inspirací v cirkulární ekonomice pro další regiony v ČR i v Evropě

Zveme v P-PINK ke spolupráci zástupce měst v Pardubickém kraji, univerzitu, firmy a organizace a také všechny nadšence do cirkulární ekonomiky. Tahle ekonomika je totiž o SPOLUPRÁCI. Ne o konkurenci.

Díky mezinárodnímu projektu CHEERS4EU z Interreg Europe přineseme zkušenosti ze zahraničí. Vytvoříme prostor, kde se o cirkulární ekonomice bude mluvit a kde najdete inspiraci. Ozvěte se a přidejte se k nám.“


- Branislav Štefanča, projektový manažer pro cirkulární ekonomiku


Pojďme se propojit nebo mi rovnou napište na e-mail:
branislav.stefanca@p-pink.cz

Jsem zástupce města a chci začít řešit CEJsem zástupce firmy a chci se zapojit