Implementace dlouhodobého záměru Pardubického kraje 2024

11 středních škol | 6 workshopů |  desítky nadějných studentů

V rámci projektu Implementace dlouhodobého záměru Pardubického kraje (IDZ) spolupracuje Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK) s Pardubickým krajem v pozici hlavního partnera pro realizaci dílčích aktivit v oblasti rozvoje podnikavosti v sekundárním vzdělávacím systému na území daného kraje. V rámci projektu IDZ věnuje realizační tým P-PINK pozornost tématu rozvoje podnikavosti na středních školách se zaměřením propojovat oblast vzdělávání a podnikání. Hlavním cílem bude přiblížit a podpořit podnikání v přemyšlení studentů o svém budoucím profesním směřování.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU.

Hash žádosti: 0b8gD8

Žadatel projektu: Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú.

Poskytovatel podpory: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Program podpory: Operační program Jan Amos Komenský

Doba realizace projektu: 2023-2028

Cílem projektu je aktivní podpora rozvoje podnikavosti ve středních školách Pardubického kraje prostřednictvím spolupráce Pardubického podnikatelského inkubátoru jako hlavního partnera v rámci Implementace dlouhodobého záměru. Projekt se zaměřuje na propojení oblastí vzdělávání a podnikání s hlavním záměrem motivovat studenty k uváženému přemýšlení o své budoucí profesní dráze.

Přečtěte si nejnovější článek u nás na blogu

Na středních školách se v letošním roce ještě intenzivněji otevírá téma podnikání a podnikavost. Tato témata v našem kraji přináší a zařazuje je do vyučování náš podnikatelský inkubátor, P-PINK. Je spousta důležitých témat, která se do školních osnov nedostala, a právě některá z nich šikovně uchopil P-PINK. 

číst víc ...
implementace-dlouhodobeho-zameru-ppink

1. Workshop OBJEV V SOBĚ PODNIKATELE

Podnikání nabízí realizaci, svobodu, ale také zodpovědnost. Tento sport není jen tak pro někoho. Zároveň ale podnikání nabízí velkou míru seberealizace a vidinu splnění svých snů. Spoustu žáků má ve svém okolí rodiče nebo známé, kteří už jsou podnikatelskými matadory. Některým se podnikání líbí, ale neznají nikoho, kdo by jim šel příkladem. Ať už to má někdo tak a někdo jinak, pro všechny je workshop OBJEV V SOBĚ PODNIKATELE.

Cílem semináře je aktivizovat podnikavost a podnikatelské myšlení studentů. V prvé části probíhá komunikace o tématu podnikání, příklady podnikatelů, zamýšlení se u konkrétních lidí nad přidanou hodnotou jejich businessu, nad jejich konkurenční výhodou. V druhé části semináře pracují studenti skupinově, vymýšlí podnikatelský nápad a na konci semináře jej rovněž odprezentují před třídou. Studenti se rovněž učí sami navzájem zhodnotit, vypíchnout klady prezentace a zamyslet se a opravit nedostatky. Workshop je určen přednostně pro 4. a 3. ročník, výjimečně i pro 2. ročník.

2. Vymysli to aneb Generátor nápadů

Stačí nápad, jak vymyslet „NĚCO“, co bude člověka bavit a také živit. Když si začneme všímat situací, otevřeme své oči a svou mysl novým myšlenkám, a pak se najednou stane v hlavě „CVAK“, nápad je tu. Zprvu se mu možná někteří posmívají, ale pak se nestačí divit. „Já se tím dokážu živit!”

V první části pracovního semináře si představíme různé podnikatelské nápady, které nyní bereme již za samozřejmost, ale někdy to „byl nápad“, který se možná zdál lidem bláznivý a nepotřebný. Jeho autor si však nejprve pohrával s myšlenkou a pak se do toho pustil a ono to překvapivě fungovalo. Mezi takovéto nápady patří například kufr na kolečkách, anebo třeba panenka Barbie.
V další části dáme prostor studentům vymyslet si svůj podnikatelský nápad a na konci semináře budou mít příležitost si jej odprezentovat před třídou. Workshop je určen přednostně pro 4. a 3. ročník, výjimečně i pro 2. ročník.

3. Lean Canvas aneb nakresli to

Prvotní nadšení z podnikání, chuť začít, ale jak? Na to je zaměřen workshop Lean Cavnas aneb nakresli to, kde se studenty zodpovíme otázky: Kdo jsou moji zákazníci? Jak se k nim dostanu? Kdo mi s tím pomůže? A další obdobné otázky krásně vyřešíme pomocí myšlenkové mapy.

Pracovní seminář, kde se studenti sami dopodrobna věnují svému podnikatelskému záměru. Pokud ještě žádný nemají, nevadí. Nějaký je jim přidělen v blízké vazbě na jejich současné studium, anebo směrem k jejich zájmům. A pak už pod vedením pracují v metodickém nástroji a zároveň v chytrém pomocníkovi Lean Canvas a vyrábějí prvotní analýzu. Workshop je určen pro 4. a 3. ročník.

4. Umění prezentace

Nestačí mít hlavu plnou nápadů a informací. Je potřeba všechno srozumitelně a efektivně sdílet s druhými lidmi. Workshop Umění prezentace naučí studenty, jak to udělat, aby je chtěli druzí lidi poslouchat, aby jim rozuměli, aby je to bavilo, a aby si to sami užili. Naučí se nastartovat energii, která bude proudit mezi nimi a posluchači.

Pracovní seminář, ve kterém se zamýšlíme nad tím, jak je důležité hodně „umět“ a jak je nesmírně potřebné své know-how umět osobně „prodat“. Co je to vlastně prezentace, kde všude se prezentujeme. Jak to udělat, aby nás lidé vnímali pozitivně, abychom dokázali udělat co nejlepší dojem. To bude téma skoro celého semináře. Ovšem i s praktickou možností si vyzkoušet krátkou dvouminutovou prezentaci. Workshop je určen pro 4. a 3. ročník.

5. Setkání s podnikatelem, představení P-PINK

Třešničkou na dortu. Tak by se dal nazvat workshop, ve kterém žáci poznají úspěšného podnikatele, který je zatáhne do světa úspěchu a podnikání.

Setkání studentů s konkrétním podnikatelem, který bude zrovna disponovat časem věnovat jej studentům ve škole. Sérií otázek budeme pátrat po tom, proč daný člověk začal podnikat, jak se to vyvíjelo v jeho životě před podnikáním, jaké dopady mělo podnikání na změnu života, co považuje za důležité atd. Tento workshop bude nabízen v omezené míře a jeho frekvence se bude odvíjet od možností podnikatelů. Workshop je určen pro 4. a 3. ročník.

6. Workshop Spočítej to

Umět si spočítat business je stejné jako si umět spočítat domácnost. Tak tento workshop je nejen pro podnikatele, ale pro každého, kdo si chce umět finančně řídit domácnost. Finanční gramotnost je základem spokojeného života pro každého.

Jedná se o velmi specializovaný seminář, který je určen zájemcům z řad studentů, kteří se již o podnikání sami zajímají, mají již například založenu skutečnou, či fiktivní firmu, nebo již přemýšlejí nad konkrétním podnikatelským záměrem. Workshop je směrován pro studenty kteréhokoli ročníku, nebude se to týkat frontálně všech studentů, ale zřejmě jen vybraných jednotlivců z různých tříd.

zpětná vazba

jak studenti akademii hodnotí?

spolufinancováno Evropskou unií