AKADEMIE ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKÁNÍ

PINKaka je jednoduše řečeno kurz podnikání pořádaný ve městech po celém Parádním kraji. P-PINK tak aktivně poskytuje své služby i ve východní části kraje, nejen v Pardubicích a okolí. Akademie je určena pro podnikatele všech forem a fází vývoje jejich byznysu. Od počátečního zárodku v podobě myšlenky, přes nastartovaný podnik až po podnikání ve fázi růstu a zlepšování. Od restaurace přes fitstudio po vědeckovýzkumný projekt na likvidaci odpadu. 

kdo jsou často účastníci našich akademií?

 • Zájemci o podnikání, kteří nemají podporu nebo možnost poradit se s někým, kdo je nebude od takového kroku odrazovat, ale spíše jim poradí.

 • Maminky na mateřské a po mateřské, které hledají uplatnění s časovou flexibilitou v místě bydliště.

 • Studenti, kteří chtějí začít podnikat během studia.

CO JE OBSAHEM akademie?

 • šest workshopů,
 • pět individuálních a společných konzultací,
 • založení podnikatelského klubu v daném městě,
 • marketingová podpory,
 • závěrečné předání certifikátů absolventům,
 • speciální přednáška a workshop „Objev v sobě podnikatele“ pro 8. a 9. třídy lokální základní školy,
 • reporting o průběhu a výsledku celého kurzu v daném městě. 

BLÍŽÍCÍ SE KURZY

PINKaka Králíky                                                                                    říjen - listopad 2023

Harmonogram workshopů - Králíky

11. října – Setkání s podnikateli, představení a obecný úvod

18. října – Vymysli to aneb Generátor nápadů

25. října
– Nakresli to aneb Lean Canvas

1. listopadu 
– Spočítej to aneb Byznys plán

8. listopadu
– Prezentační dovednosti

Termín a náplň šestého setkání bude v průběhu kurzu upřesněn. :-)

Všechna setkání proběhnou od
16:00 hod. v budově Městského úřadu.

Jak se přihlásit?

Pošlete registrační email na adresu m.cinkova@kraliky.eu a stručně odpovězte na následující otázky:
 • Jméno, věk, bydliště.
 • Máte již IČ (identifikační číslo), nebo teprve plánujete podnikat? Popřípadě se účastníte tohoto projektu zájmem o získání nových znalostí?
 • Na jakou oblast je zaměřen váš podnikatelský záměr?
 • Jaké máte dosavadní zkušenosti s podnikáním?
 • Plánujete podnikat přímo v regionu Králíky?

Celá akademie je pro účastníky ZDARMA. Tak neváhejte a zamluvte si své místo co nejdříve!

Těšíme se 11. října na Městském úřadě Králíky!

PINKaka Králíky

Harmonogram workshopů - Králíky

11. října – Setkání s podnikateli, představení a obecný úvod

18. října – Vymysli to aneb Generátor nápadů

25. října
– Nakresli to aneb Lean Canvas

1. listopadu 
– Spočítej to aneb Byznys plán

8. listopadu
– Prezentační dovednosti

Termín a náplň šestého setkání bude v průběhu kurzu upřesněn. :-)

Všechna setkání proběhnou od
16:00 hod. v budově Městského úřadu.

Jak se přihlásit?

Pošlete registrační email na adresu m.cinkova@kraliky.eu a stručně odpovězte na následující otázky:
 • Jméno, věk, bydliště.
 • Máte již IČ (identifikační číslo), nebo teprve plánujete podnikat? Popřípadě se účastníte tohoto projektu zájmem o získání nových znalostí?
 • Na jakou oblast je zaměřen váš podnikatelský záměr?
 • Jaké máte dosavadní zkušenosti s podnikáním?
 • Plánujete podnikat přímo v regionu Králíky?

Celá akademie je pro účastníky ZDARMA. Tak neváhejte a zamluvte si své místo co nejdříve!

Těšíme se 11. října na Městském úřadě Králíky!

PINKaka Česká Třebová                                                                     říjen - listopad 2023

Harmonogram workshopů - Česká Třebová

10. října – Setkání s podnikateli, představení a obecný úvod

17. října
– Vymysli to aneb Generátor nápadů

24. října
– Nakresli to aneb Lean Canvas

31. října
– Spočítej to aneb Byznys plán

7. listopadu
– Prezentační dovednosti

Termín a náplň šestého setkání bude v průběhu kurzu upřesněn. :-)


Všechna setkání proběhnou od 16:00 hod. ve vznikajícím Česko Třebovském podnikatelském inkubátoru ČT-PINK (v bývalé firmě MIKA a.s.)

Jak se přihlásit?

Pošlete registrační email na adresu vaclava.hermanova@ceska-trebova.cz a stručně odpovězte na následující otázky:
 • Jméno, věk, bydliště.
 • Máte již IČ (identifikační číslo), nebo teprve plánujete podnikat? Popřípadě se účastníte tohoto projektu zájmem o získání nových znalostí?
 • Na jakou oblast je zaměřen váš podnikatelský záměr?
 • Jaké máte dosavadní zkušenosti s podnikáním?
 • Plánujete podnikat přímo v regionu Česká Třebová?

Celá akademie je pro účastníky ZDARMA. Tak neváhejte a zamluvte si své místo co nejdříve!

Těšíme se 10. října v ČT-PINK (v bývalé firmě MIKA a.s.)!

PINKaka

Česká Třebová

Harmonogram workshopů - Česká Třebová

10. října – Setkání s podnikateli, představení a obecný úvod

17. října
– Vymysli to aneb Generátor nápadů

24. října
– Nakresli to aneb Lean Canvas

31. října
– Spočítej to aneb Byznys plán

7. listopadu
– Prezentační dovednosti

Termín a náplň šestého setkání bude v průběhu kurzu upřesněn. :-)


Všechna setkání proběhnou od 16:00 hod. ve vznikajícím Česko Třebovském podnikatelském inkubátoru (ČT-PINK).

Jak se přihlásit?

Pošlete registrační email na adresu vaclava.hermanova@ceska-trebova.cz a stručně odpovězte na následující otázky:
 • Jméno, věk, bydliště.
 • Máte již IČ (identifikační číslo), nebo teprve plánujete podnikat? Popřípadě se účastníte tohoto projektu zájmem o získání nových znalostí?
 • Na jakou oblast je zaměřen váš podnikatelský záměr?
 • Jaké máte dosavadní zkušenosti s podnikáním?
 • Plánujete podnikat přímo v regionu Česká Třebová?

Celá akademie je pro účastníky ZDARMA. Tak neváhejte a zamluvte si své místo co nejdříve!

Těšíme se 10. října v ČT-PINK!

REFERENCE

"Kurz AZP byl nad moje očekávání. Sešla se skupina výjimečných lidí a mentorovala je skupinka empatických osobností. Jako výrazný přínos pro mne a myslím, že i kolegy, bylo cílení na konkrétní otázky a problémy se společným hledáním možného řešení a dále výrazná kladná energie v pozitivní výsledky."

Petr Šplíchal, účastník AZP Králíky

“Spolupráce s P-PINK a Pardubickým krajem má jednoznačně smysl. V Moravské Třebové už můžeme pozorovat reálné pozitivní změny, které Akademie začínajícího podnikání pomohla nastartovat. Když v roce 2021 probíhala první série školení, účastníci se provizorně setkávali s lektory v prostorách zasedací místnosti na radnici. Inspirace z workshopů se brzy přenesla i do procesu příprav nového coworkingového centra s názvem Kanclárna, které ve městě začalo fungovat od roku 2022. Letošní
Akademie začínajícího podnikání už probíhá přímo v Kanclárně, kde se pravidelně schází nová skupina nadějných podnikatelů z Moravské Třebové i blízkého okolí. Mají zde nejen komfortní zázemí, ale i jedinečnou možnost k dalšímu rozvoji jejich byznysových záměrů. Společně jim držíme palce, protože každá nová aktivita pomáhá ke zvyšování konkurenceschopnosti města i celého regionu.”

Mgr. Václav Dokoupil, místostarosta města Moravská Třebová


„Věřím, že projekt začínajícího podnikání má občanům našeho města co nabídnout. Každý někdy začínal a není ostuda si nechat poradit. Proto tuto iniciativu ze strany

P-PINKu vítám.“

Zdeněk Řehák, starosta města Česká Třebová

Podělte se o PINKaka na sociálních sítích: