Robin langer, konzultant & manažer inkubace

“S paní Jirákovou byla radost spolupracovat. Na konzultace chodila připravená a poctivě plnila jednotlivé úkoly, které našim klientům pravidelně zadáváme v průběhu konzultačního procesu.

Na začátku spolupráce mi paní Jiráková říkala, že rozjezd jejího podnikání je závislý na spuštění jejího webu. S tímto názorem se setkáváme úplně běžně, takže velmi často musíme vysvětlovat, že alfou a omegou každého podnikání jsou samozřejmě zákazníci. Bez nich se nikdy nic nerozjede. Paní Jiráková to velmi rychle pochopila, takže jsme společně začali pracovat na obchodní strategii za účelem akvizice prvních zákazníků.

Upřímně když mi s úsměvem od ucha k uchu vyprávěla o prvních klientech, a hlavně o prvních zaplacených fakturách, tak jsem to samozřejmě prožíval s ní. To je smysl P-PINK – pomáhat lidem, kteří chtějí pomoc a jsou schopni pomoc příjmout.”

Cirkulární ekonomika – téma pro výzkum, studium, tak i život

Každý krok k udržitelnější budoucnosti se počítá. Doc. Viktor Prokop z Centra pro vědu a výzkum Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice přináší do výuky inspirující zelenou vizi. Přečtěte si, jaká řešení na univerzitě v rámci vědecko-výzkumné práce nachází i jak téma cirkulární ekonomiky rezonuje se studenty.

Branislav Štefanča, 19. dubna 2024

Tématem cirkulární ekonomiky se zabýváte ve svých výzkumných projektech. Publikoval jste odbornou mezinárodní studii. Jaké nejzajímavější závěry jste zjistil?

Ano, v roce 2022 jsem společně s prof. Stejskalem, děkanem naší fakulty, a dalšími zahraničními kolegy, např. prof. Horbachem a prof. Gerstlbergerem, působil jako editor knihy Business Models for the Circular Economy: A European Perspective.

Naším výzkumem jsme získali detailní přehled o tom, jak různé evropské země využívají principy cirkulární ekonomiky. Zatímco mnohé pokročily, střední a východní Evropa se potýká s určitými kulturními bariérami. Jednou z nich je nižší povědomí o stavu životního prostředí u klíčových stakeholderů, což pokrok brzdí a má to vliv i na rozvoj cirkulární ekonomiky u nás v Česku.   

Jakou největší výhodu přináší cirkulární ekonomika městům a krajům v ČR?
V čem jim může být cirkularita nápomocná?

Hezkým příkladem je sdílená ekonomika. Mezi výhody plynoucí z aplikace principů cirkulární ekonomiky patří, mimo ochranu životního prostředí, samozřejmě úspora nákladů, zvyšování konkurenční výhody, budování lepší image, ale i tvorba pracovních míst. Tyto principy mohou pomoci například částečně zbrzdit odliv absolventů z obcí a krajů.

Navíc přejímání principů cirkulární ekonomiky do praxe je podpořeno celou řadou dotačních programů, včetně mezinárodních, takže se obce ani kraje nemusí bát, že musí nést počáteční investice samy.

Dodal bych, že spousta lidí si pod cirkulární ekonomikou přestaví třídění odpadu. To je však velmi nepřesný a zúžený pohled. Cirkulární ekonomika v sobě spojuje celou řadu aktivit, které realizují jak firmy, tak obce, kraje, neziskovky, ale také samotní občané. Obce a kraje tak mají celou řadu možností, jakým směrem se vydat a které principy cirkulární ekonomiky podpořit a následovat.  

O cirkulární ekonomice přednášíte studentům. Jak téma podle vás vnímají? Vědí, co se pod tím názvem skrývá? Mají vztah k cirkulárním řešením?

Téma cirkulární ekonomiky je pro studenty nové a řada z nich se s ním doposud nesetkala nebo o tom nevěděla. Bezesporu jde ale o téma, které je potřeba otevírat, a proto jsme jej nově zařadili do studijních plánů programu Řízení rozvoje obcí a regionů. Již z první zpětné vazby od studentů vyplývá, že je téma baví a přijde jim důležité.

Zařazení těchto témat do výuky je taky důležité proto, že studenti zmíněného programu mají dvousemestrální praxi a například studenti, kteří budou absolvovat svou praxi v P-PINK, se tímto tématem budou velmi podrobně zabývat. Mají tedy náskok a mohou studiem získané znalosti aplikovat v praxi. 

WORKSHOP

UDRŽITELNOST

NOVÁ VLASTNOST INOVAČNÍCH EKOSYSTÉMŮ?

Na setkání k tématu udržitelnosti a cirkulární ekonomiky, které se uskutečnilo 16. 4. 2024 na Univerzitě Pardubice, Doc. Viktor Prokop pohovořil o důležitosti spolupráce aktérů z akademické, veřejné, podnikatelské sféry společně s občanskou společností.

Tato spolupráce se v rámci budování inovací a inovačního ekosystému označuje jako Quintuple helix. Výsledkem spolupráce by mělo být zavádění cirkulárních principů do každodenního života lidí a podpora vývoje inovací v cirkulární ekonomice.

Workshopu se zúčastnili nejen studenti a doktorandi, ale také zástupci inovačního ekosystému (Centrum transferu technologií, Sféra, P-PINK, Parádní kraj a zástupci ostatních univerzitních fakult. 

Pokud byste ze své zkušenosti měl uvést nějaký zajímavý příklad cirkulárního řešení, který vás zaujal a na základě kterého by si každý dokázal představit, co je cirkulární ekonomika, co by to bylo?

Jedním z příkladů je česká firma GoldBee vyrábějící primárně dámské sportovní oblečení, která se u některých svých produktů vydala cestou recyklace a začala, z odpadů vznikajících při výrobě textilu, vyrábět další produkty (například recyklované polštáře a batohy).

Příkladem ze zahraničí je průmyslová symbióza Kalundborg Symbiosis reprezentující partnerství veřejných a soukromých společností v dánském Kalundborgu. Zde dochází ke spolupráci a k výměně toků materiálu, vody a energie mezi partnery. Zbytky z jedné společnosti se tak stávají zdrojem v jiné společnosti, což má příznivé dopady na životní prostředí a na ekonomickou výkonnost jak firem, tak regionu.  Příklady máme i u nadnárodních gigantů, např.: 

IKEA

Tento nábytkářský gigant má programy, jako je buy-back (Druhý život nábytku, Oddělení zlevněného zboží, Garantovaný odkup dětského nábytku) a recyklace nábytku, navíc používá udržitelné materiály a pracuje na zavedení obnovitelné energie ve svých provozech. Do roku 2030 chce navrhovat každý výrobek od samého začátku tak, aby bylo možné jej opětovně použít, renovovat, repasovat a nakonec recyklovat.

Patagonia

Tato outdoorová značka je známá svým programem Worn Wear, který podporuje opravy, recyklaci a znovu prodej svého oblečení. Snaží se tak prodloužit životnost svých výrobků a snížit odpad. Zároveň mají na všechny své výrobky doživotní záruku zahrnující opravy, náhrady nebo vrácení peněz.

Cirkulární ekonomika je o spolupráci. Chcete se zapojit?

Chceme, aby byl pardubický region inspirací v cirkulární ekonomice pro další regiony v Evropě a díky mezinárodnímu
projektu CHEERS4EU z Interreg Europe přineseme zkušenosti ze zahraničí, vytvoříme prostor, kde se o principech cirkulární ekonomiky bude
mluvit a kde najdete inspiraci.

Jaká je vaše vize v rozvoji tématu cirkulární ekonomiky na univerzitě?

"Z mého pohledu vnímá Univerzita Pardubice téma cirkulární ekonomiky jako velmi důležité. Toto téma je zajímavé právě i proto, že spojuje různá témata – ekonomické, environmentální, sociální, technické apod. 

K jeho výzkumu a následné aplikaci v praxi mohou přispět i další odborníci z jiných fakult naší univerzity. Již nyní existuje portál Udržitelná UPCE, kde jsou sumarizovány všechny informace ohledně našich aktivit v této oblasti.

Do budoucna budeme spolu se svými kolegy nadále pokračovat ve výzkumu této problematiky, budeme se snažit prohlubovat naši spolupráci s ostatními stakeholdery. Ať už jde o obce, kraje, případně další zainteresované partnery z řad podnikatelů nebo neziskovek.
"Doc. Viktor Prokop

Doc. Viktor Prokop
Centrum pro vědu a výzkum
Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Podívejte se, co dalšího se u nás děje:


Chcete vědět o všem, co se u nás děje jako první? Dostávat pravidelné novinky z podnikatelského světa?

Chci odebírat!

Robin langer, konzultant & manažer inkubace

“S paní Jirákovou byla radost spolupracovat. Na konzultace chodila připravená a poctivě plnila jednotlivé úkoly, které našim klientům pravidelně zadáváme v průběhu konzultačního procesu.

Na začátku spolupráce mi paní Jiráková říkala, že rozjezd jejího podnikání je závislý na spuštění jejího webu. S tímto názorem se setkáváme úplně běžně, takže velmi často musíme vysvětlovat, že alfou a omegou každého podnikání jsou samozřejmě zákazníci. Bez nich se nikdy nic nerozjede. Paní Jiráková to velmi rychle pochopila, takže jsme společně začali pracovat na obchodní strategii za účelem akvizice prvních zákazníků.

Upřímně když mi s úsměvem od ucha k uchu vyprávěla o prvních klientech, a hlavně o prvních zaplacených fakturách, tak jsem to samozřejmě prožíval s ní. To je smysl P-PINK – pomáhat lidem, kteří chtějí pomoc a jsou schopni pomoc příjmout.”Otevírací doba

PO: 8:00 – 16:30
ÚT: 8:00 – 16:30
ST: 8:00 – 16:30
ČT: 8:00 – 16:30
PÁ: 8:00 – 16:30
SO: dle dohody
NE: dle dohody

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú.
Jana Palacha 363
530 02 Pardubice
IČO: 06372562

Bankovní spojení: 280802285/0300

KDE NÁS NAJDETE

Jana Palacha 363
530 02 Pardubice

NAPIŠTE NÁM

Kontaktní formulář

Datová schránka: pjdsbjk

ČT-PINK

Skalka 1858
560 02 Česká Třebová

vojtech.boruvka@p-pink.cz