Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika (oběhové hospodářství) je koncept, který se zaměřuje na překonávání několika klíčových výzev současné lineární ekonomiky. Mezi výzvy, které cirkulární ekonomika pomáhá řešit patří např.:
  • vyčerpání zdrojů
  • produkce odpadu
  • znečištění vzduchu, vody a půdy
  • emise skleníkových plynů

Více informací o cirkulární ekonomice.

Chcete vědět i všem, co se u nás děje jako první?