Aqua-reaktor

Od nápadu školáků k revoluční inovativní technologii

Ve světě, kde hledání udržitelných řešení pro naši planetu je nejen trendem, ale nutností, přichází na scénu firma Aqua-reaktor (AR). Založená mladými vizionáři během jejich studií. Nabízí inovativní přístup k recyklaci organického odpadu a výrobě biomasy. Aqua-reaktor je skvělým příkladem startupu, který díky podpoře P-PINK začal fungovat jako firma. Díky sídlu v TO-PINK v České Třebové a mentoringu inkubátoru se podařilo dát klukům podporu ještě na střední škole, kdy byli v Pardubickém kraji. Nyní na VÚT v Brně dostávají další nabídky, ale P-PINK je stále hrdým partnerem, který jim poskytuje plnou podporu a pomoc jak v budování byznysu, tak v hledání finančních zdrojů pro rozvoj produktu.


O jejich startupu jsme si popovídali s Rudolfem Samuelem Maškem, Co-founderem & CEO Aqua-reaktoru.


Jelikož je spolupráce Sama s P-PINK úzká a známe se, tak mu v celém článku tykám. 

Kateřina Koubová, 11. dubna 2024

Rudolf Samuel Mašek

Pro mě jsi inspirativní osobnost, která mi ukazuje, co všechno ještě mohu v životě dosáhnout. Skloubit studium na VUT v prvním ročníku a zároveň budovat firmu musí být obrovská výzva.
Není to jednoduché, ale pokud by to bylo snadné, dělal by to každý. Důležité je mít plán alespoň týden dopředu, což jsem se naučil v P-PINK. Když má člověk plán a harmonogram, dokáže lépe využít svůj čas a předvídat problémy.
Jako dvacetiletý zvládáš stres velmi dobře, alespoň podle toho, jak tě vnímám. Jak se ti daří ve škole a jaký obor vlastně studuješ?
Studuji strojní inženýrství na VUT a obor Základy strojního inženýrství. Se zápočty si vedu dobře, i když konstruování bylo zpočátku výzvou. Díky přípravě na Dašickém gymnáziu si ale věřím.
Mluvíš o Dašickém gymnáziu. Vím, že váš projekt, nyní firma Aqua-reaktor, vznikl ještě před střední školou, je to tak?

Ano, vzniklo to na základní škole. Nápad na projekt vznikl spontánně. Paní učitelka chemie hledala zájemce o soutěž Mladý chemik s tématem zelené chemie. Já jsem byl tehdy fascinován aquaponií, což je kultivace rostlin s pomocí chovu ryb.

Robin langer, konzultant & manažer inkubace

“S paní Jirákovou byla radost spolupracovat. Na konzultace chodila připravená a poctivě plnila jednotlivé úkoly, které našim klientům pravidelně zadáváme v průběhu konzultačního procesu.

Na začátku spolupráce mi paní Jiráková říkala, že rozjezd jejího podnikání je závislý na spuštění jejího webu. S tímto názorem se setkáváme úplně běžně, takže velmi často musíme vysvětlovat, že alfou a omegou každého podnikání jsou samozřejmě zákazníci. Bez nich se nikdy nic nerozjede. Paní Jiráková to velmi rychle pochopila, takže jsme společně začali pracovat na obchodní strategii za účelem akvizice prvních zákazníků.

Upřímně když mi s úsměvem od ucha k uchu vyprávěla o prvních klientech, a hlavně o prvních zaplacených fakturách, tak jsem to samozřejmě prožíval s ní. To je smysl P-PINK – pomáhat lidem, kteří chtějí pomoc a jsou schopni pomoc příjmout.”

Takže to je podobné použití koňského trusu v zahradnictví?
Ano, je to podobný princip, ale v aquaponii se rostliny pěstují přímo ve vodě. Je to vylepšený hydroponický systém.
Jak jste se dostali od prvotního nápadu s aquaponií k vaší současné firmě?
Myšlenka se vyvíjela. Spojili jsme se s Dominikem Marešem, který měl vlastní nápad na bioreaktor. Pracovali jsme společně a postupně jsme své idey rozvíjeli do ucelenějšího systému, který stál u základů naší firmy Aqua reaktor.
S Dominikem Marešem a Filipem Dvořáčkem jste přišli na nápad, jak využít bioplynku v kombinaci s vaším projektem?
Ano, chtěli jsme vytvořit zmenšenou verzi bioplynky, která by se doplňovala s naším aquaponickým systémem. Cílem bylo vytvořit systém, který by nejen produkoval potraviny, ale také efektivně recykloval organický odpad.

Aquaponie

Vědecká vize je cestou k udržitelné společnosti

Samovy ambice a plány pro Aqua-reaktor reflektují nejen jeho vášeň pro vědu, ale i odhodlání přinášet reálné změny v udržitelném využívání zdrojů. Spolupráce s P-PINK mu poskytla nejen finanční podporu a strukturu, ale i důležité vedení a mentorství, které umožnilo celému týmu Aqua reaktoru překonat počáteční výzvy a směrovat projekt k mezinárodním ambicím. Tato partnerství jsou zásadní pro budoucí rozvoj firmy, zajištění potřebného financování a výzkumu, a také pro získání povědomí a uznání na globálním trhu. S plány na rozšíření výzkumného střediska a získání dalších dotací se Aqua-reaktor stává příkladem toho, jak inovace a podnikavost mohou jít ruku v ruce s udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí.

Pro koho je Aqua-reaktor revoluční technologií?
Zákazníky Aqua-reaktoru budou především zařízení a organizace zaměřené na průmysl, zemědělství a bioplynové stanice, které hromadí organický odpad. Tento produkt jim přinese významné přínosy, jako je efektivní využívání organického odpadu pro výrobu biomasy, což přispěje k ochraně životního prostředí tím, že se sníží množství odpadu a zároveň se vytvoří alternativní, udržitelné zdroje energie nebo materiálů, které mohou nahradit produkty získané z ropy.
Je důležité se o ekologii bioplynek zajímat, protože představují klíčový prvek v boji proti klimatické krizi. Umožňují efektivní recyklaci organického odpadu, snižují emise skleníkových plynů a podporují produkci obnovitelné energie. Tím, že se zaměříme na udržitelné využívání a zpracování bioplynek, můžeme podstatně přispět k dosažení uhlíkové neutrality a ochraně životního prostředí pro budoucí generace.
Aqua-reaktor je tak příkladem, jak inovativní technologie může sloužit nejen jako podnikatelská příležitost, ale také jako důležitý příspěvek k udržitelnému rozvoji a ekologickému hospodaření, což je klíčové pro naši společnou budoucnost.
PITCH

Prezentace projektu v pár minutách, díky které budete vědět, proč by vás měl Aqua-reaktor zajímat.

Máte zájem navázat spojení?

Rádi byste se propojili s Aqua-reaktorem a pomohli jim finančně nebo jiným způsobem? Napište jim!


Nápad, který vznikl už na základní škole

Jak jste na tento nápad přišli?
Začali jsme s myšlenkou využití přebytečné biomasy z aquaponie pro výrobu metanu. Postupně jsme ale zjistili, že v cyklu aquaponie jak živiny chybí, tak některé se postupně hromadí. Snažili jsme se vyvinout systém, ve kterém by se využily všechny jeho složky a nebylo by potřeba je uměle doplňovat.
Tak vznikl nápad s Aqua reaktorem, ve kterém je bioplynka zdrojem všech živin a díky systému využijeme všechny vstupní materiály.
Tím budeme využívat všechny živiny, i ty které by se staly odpadem. Začali jsme uvažovat o možnostech výroby plastů z biomasy, kterou bychom kultivovali, a adaptovat systém na různé typy biomasy a produkty podle potřeb našich klientů.
To zní jako velký krok. Jakých oblastí se tedy vaše technologie dotýká?
Zaměřujeme se na široké spektrum aplikací, od průmyslu přes zemědělství až po bioplynové stanice, kde se hromadí odpadní biomasa. Naším cílem je nabídnout řešení na míru, které pomůže efektivně využívat organický odpad a přispět k ochraně životního prostředí.
Dokážete vaší technologii použít i pro věci, které se obvykle vyrábějí z ropy?
Přesně, jedním z našich cílů je nahradit produkty získané z ropy, například v oblasti paliv nebo plastů, a to využitím organismů kultivovaných na zpracovaných zbytcích. Chemické analýzy a experimenty jsou drahé, ale díky našemu nadšení pro vědu a spolupráci s firmami jsme během gymnázia vybudovali malé vědecké zařízení. Provádíme experimenty a snažíme se o vědecky hodnotné výsledky, i když je to finančně náročné.
Už na střední škole jsme věřili, že náš projekt má podnikatelský potenciál. Věděli jsme, že před námi stojí mnoho vědeckých výzev, které musíme překonat.
Co jste udělali, abyste svůj projekt posunuli dále?
Začal jsem na projektu intenzivně pracovat už během střední školy. První investory jsme měli Elektrárnu Opatovice a Foxconn. Po otevření skleníku nás kontaktovat Jiří Janků z P-PINK se zájmem o prohloubení spolupráce a změnil i její koncepci, stala se intenzitnější a smysluplnější.
Ale výzkum je drahý a pro vědeckou validitu potřebujeme mnohem větší rozpočet. Plánujeme spolupracovat s Univerzitou Pardubice a dalšími partnery, abychom získali další finanční prostředky, ideálně od Technologické agentury České republiky.
Naším cílem je do roku 2028 vyvinout funkční prototyp, který by byl schopen produkce biomasy pro dosažení uhlíkové neutrality. Chceme vyvíjet produkty, které by pomohly řešit klimatickou krizi a další environmentální problémy.

Od soutěže k podnikání, aneb jak přivedla soutěž PARádní nápad Aqua-reaktor k založení společnosti

A jak jste přišli k rozhodnutí založit firmu?
Po účasti v soutěži PARádní nápad, kde jsme získali třetí místo, jsme se setkali s lidmi z P-PINK, kteří nám nabídli podporu a služby. Nejdřív jsme nechtěli zakládat firmu, protože jsme chtěli dále vědecky pracovat na našem projektu. Avšak po změně vedení v P-PINK a další diskusi jsme si uvědomili výhody právnické osoby pro získání financí a ochrany práv.
Původně jsme o tom moc neuvažovali, ale Jiří Janků nás ukázal, že to je nejlepší cesta. Přechod na právnickou osobu nám umožnil získat formální strukturu a lepší přístup k financím pro náš výzkum. Jirka nás přesvědčil, že to dává smysl.
Máte tedy v plánu využít firmu k dalšímu výzkumu?

Ano, založení firmy nám umožňuje lépe strukturovat výzkum, zajistit financování a definovat vlastnická práva. Je to klíčové pro naše plány na budoucnost a pro možnost práce na výzkumu s jasným směřováním a podporou.
Jaké to je být teď majitelem firmy?
Je to trochu stresující. Musím najít rovnováhu mezi studiem a prací, což občas vyžaduje, abych dal přednost jednomu na úkor druhého. Navíc, organizace pracovních cest během týdne do různých měst mi trochu komplikuje život, ale zvládám to.
Od šesti let jsem chtěl být vědcem a podnikatelem, abych mohl prozkoumávat svět podle svých představ. Motivuje mě touha řešit komplexní problémy a přinášet inovativní řešení.
Jak se změnil tvůj pohled na projekt po založení firmy?

Vědecký pohled stále převažuje, ale naučili jsme se lépe organizovat čas a práci. Struktura a mentorství od Ivo Bureše nám pomohly efektivněji koordinovat úkoly a komunikovat.
A co tě na tom nejvíce motivuje posouvat takhle obří projekt dál?
Hlavně mě to baví. Pracuji na tom, protože miluji řešení komplexních vědeckých problémů. Pomoc pro planetu je skvělý bonus, ale moje hlavní motivace je vášeň pro vědu a technologii.

Spolupráce s P-PINK pomohla rozvoji nápadu k podnikání
Replika Aqua Reaktoru na gymnáziu Dašická

Jaké mezinárodní aktivity jste už s P-PINK podnikli?
Účastnili jsme se online setkání a konferencí, například Danube Energy v Srbsku nebo v Německu, a později i fyzicky ve Vídni a Ostravě. Tyto zkušenosti nám pomohly lépe prezentovat náš projekt.
P-PINK nám pomohl se strukturou a byznysovým pohledem na náš projekt. Učíme se, jak efektivně komunikovat s úřady a partnery, a jak prezentovat naše vědecké pokroky srozumitelně a strukturovaně.
Slyšela jsem, že máte sídlo v TO-PINK. Co plánujete v České Třebové?
Chceme tam umístit chemické aparatury pro naše experimenty. Máme v plánu vyvíjet a testovat různé technologie v průmyslovém komplexu. Plánujeme také navázat spolupráci s tamní školou, která má obory technického rázu. Její studenti nám tak v rámci praxí mohou pomoci s chodem prototypu Aqua-reaktoru.
Rádi bychom zachovali vědecký základ našeho projektu, ale zároveň pracovat na jeho komerčním využití. Budeme se soustředit na marketing a patentování konkrétních technologií, aby náš projekt zůstal chráněný a současně přístupný pro další rozvoj. Patenty by mohly otevřít naši technologii světu, což by zjednodušilo kopírování v zemích, které neuznávají mezinárodní patenty. 

Konkurence jako motivace

Máš strach z kopírování vaší technologie?
Byli jsme na to upozorněni. Naše strategie je držet obecnější aspekty našeho systému v tajnosti a patentovat konkrétní stroje, které vyvineme.
Cítíš tlak rychle vyvinout a nasadit vaši technologii?
Ano, zejména proto, že naše technologie řeší akutní problémy, jako jsou emise skleníkových plynů. S blížícím se rokem 2035 a přísnějšími směrnicemi pro bioplynové stanice je důležité, aby firmy znaly naše řešení jako možnou alternativu.
Potřebujeme vzdělání a tým specialistů, protože nemohu pokrýt všechny aspekty technologie sám. Spolupráce s konzultanty a odborníky nám pomáhá směrovat naše úsilí efektivněji.
Jaký je váš další krok v rozvoji projektu?
Kromě vědeckého výzkumu potřebujeme posílit i byznysovou stránku našeho projektu. Pracujeme na získání dotací a budování týmu, který by nám pomohl s komunikací a prezentací našeho projektu. Hledáme také cesty, jak dosáhnout většího povědomí o naší technologii a nalézt správné partnery pro spolupráci. 

SHOWFERENCE 2023, picht Aqua-reaktor

Příběh startupu Aqua-reaktor, založeného Rudolfem Samuelem Maškem a Filipem Dvořáčkem, je živým dokladem toho, jak inkubátor P-PINK dokáže rozvíjet i ty nejambicióznější nápady a zabraňovat odchodu talentovaných podnikatelů z Pardubického kraje. Tato podpora, ať už v podobě konzultací, pinkubačních programů, virtuálních sídel nebo vzdělávání PINKblocks je klíčová pro udržení inovativních lidí a zajištění jejich růstu přímo v regionu. Inkubátor nabízí cenné vedení a zdroje pro ty, kteří mají unikátní myšlenku, ale stojí na rozcestí, jak ji proměnit ve skutečnost.

MÁTE PODNIKATELSKÝ NÁPAD NEBO PROJEKT, KTERÝ POTŘEBUJE NOVÝ SMĚR?
Zveme vás na kávu a nezávaznou konzultaci, během které prozkoumáme nové
příležitosti pro váš byznys. Stačí vyplnit jednoduchý formulář.

Chci konzultaci zdarma

MÁTE PODNIKATELSKÝ NÁPAD NEBO PROJEKT, KTERÝ POTŘEBUJE NOVÝ SMĚR?
Zveme vás na kávu a nezávaznou konzultaci, během které prozkoumáme nové
příležitosti pro váš byznys. Stačí vyplnit jednoduchý formulář.

Chci konzultaci zdarma

Robin langer, konzultant & manažer inkubace

“S paní Jirákovou byla radost spolupracovat. Na konzultace chodila připravená a poctivě plnila jednotlivé úkoly, které našim klientům pravidelně zadáváme v průběhu konzultačního procesu.

Na začátku spolupráce mi paní Jiráková říkala, že rozjezd jejího podnikání je závislý na spuštění jejího webu. S tímto názorem se setkáváme úplně běžně, takže velmi často musíme vysvětlovat, že alfou a omegou každého podnikání jsou samozřejmě zákazníci. Bez nich se nikdy nic nerozjede. Paní Jiráková to velmi rychle pochopila, takže jsme společně začali pracovat na obchodní strategii za účelem akvizice prvních zákazníků.

Upřímně když mi s úsměvem od ucha k uchu vyprávěla o prvních klientech, a hlavně o prvních zaplacených fakturách, tak jsem to samozřejmě prožíval s ní. To je smysl P-PINK – pomáhat lidem, kteří chtějí pomoc a jsou schopni pomoc příjmout.”

Podívejte se, co dalšího se u nás děje:

Otevírací doba

PO: 8:00 – 16:30
ÚT: 8:00 – 16:30
ST: 8:00 – 16:30
ČT: 8:00 – 16:30
PÁ: 8:00 – 16:30
SO: dle dohody
NE: dle dohody

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú.
Jana Palacha 363
530 02 Pardubice
IČO: 06372562

Bankovní spojení: 280802285/0300

KDE NÁS NAJDETE

Jana Palacha 363
530 02 Pardubice

NAPIŠTE NÁM

Kontaktní formulář

Datová schránka: pjdsbjk

ČT-PINK

Skalka 1858
560 02 Česká Třebová

vojtech.boruvka@p-pink.cz

Otevírací doba

PO: 8:00 – 16:30
ÚT: 8:00 – 16:30
ST: 8:00 – 16:30
ČT: 8:00 – 16:30
PÁ: 8:00 – 16:30
SO: dle dohody
NE: dle dohody

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú.
Jana Palacha 363
530 02 Pardubice
IČO: 06372562

Bankovní spojení: 280802285/0300

KDE NÁS NAJDETE

Jana Palacha 363
530 02 Pardubice

NAPIŠTE NÁM

Kontaktní formulář

Datová schránka: pjdsbjk

ČT-PINK

Skalka 1858
560 02 Česká Třebová

vojtech.boruvka@p-pink.cz