Přispějte k rozvoji vědeckého a inovačního potenciálu firem v Pardubickém kraji. Vyplnění dotazníku vám zabere méně než 10 minut. Děkujeme!SMART cíle

SMART cíle jsou způsob, jak si stanovit jasné a dosažitelné cíle, které vás povedou k úspěchu. SMART je zkratka, která znamená:

1. Specifické (Specific) - cíle by měly být jasné a konkrétní. Místo „zvýšit prodeje“ si řekněte „zvýšit prodeje o 20 % v příštích šesti měsících“.
2. Měřitelné (Measurable) - cíle by měly být měřitelné, aby bylo možné sledovat váš pokrok. Použijte konkrétní čísla nebo procenta, jako například „dosáhnout 1 000 nových sledujících na Instagramu“.
3. Dosažitelné (Achievable) - cíle by měly být realistické a dosažitelné. Ujistěte se, že jsou ambiciózní, ale zároveň reálné, aby je bylo možné skutečně splnit.
4. Relevantní (Relevant) - cíle by měly být důležité a mít smysl pro váš celkový plán nebo hodnoty. Například „zlepšit zákaznický servis“ by mělo přinášet skutečnou hodnotu vašemu podnikání.
5. Časově ohraničené (Time-bound) - cíle by měly mít jasný termín. Stanovte si konkrétní datum, do kdy chcete cíle dosáhnout, například „zlepšit SEO webu do konce tohoto roku“.

Použití SMART cílů vám pomůže lépe plánovat a dosahovat vašich cílů efektivněji. Tento přístup zvyšuje šanci na úspěch tím, že jasně stanovuje, co, jak a kdy chcete dosáhnout.

Chcete vědět i všem, co se u nás děje jako první?