mentoring vs coaching

Mentoring a coaching jsou přístupy k rozvoji osobních a profesních dovedností. Liší se ve svém zaměření, metodách a cílech. 


Mentoring má za cíl osobní a profesní rozvoj, často v konkrétním, specifickém oboru. Zkušenější osoba (mentor) poskytuje méně zkušenému jedinci (mentee) rady, vedení a podporu založenou na svých zkušenostech a znalostech. V oblasti podnikání je mentoring oblíbenou formou rozvoje, ať už jste zaměstnanec ve firmě nebo OSVČ. Mentoring může pomoci zvýšit zaměstnaneckou spokojenost a snížit fluktuaci díky tomu, že zaměstnanci mají podporu v rozvoji kariéry nebo v osobním rozvoji.


Coaching slouží ke zlepšení konkrétních dovedností nebo dosažení specifických cílů v pracovním nebo osobním životě. Kvalifikovaný coach používá různé techniky jako jsou otázky, motivace nebo feedbacky k usměrnění jedince k sebereflexi, sebeuvědomění nebo zlepšení výkonu. Zaměstnancům může coaching překonat specifické výzvy jako time-management, komunikační dovednosti nebo vedení lidí.


Mentoring a coaching jsou cenné i pro OSVČ nebo freelancery, kteří často pracují samostatně a nemají dostatek zpětné vazby nebo chtějí zůstat informovaní o změnách na trhu či v obecně o novinkách v oboru. 

Podívejte se, s jakými mentory v P-PINKU se můžete v rámci mentoringu setkat. Pokud máte o mentoring zájem nebo chcete zjistit, zda je to něco pro vás, neváhejte se nám ozvatChcete vědět i všem, co se u nás děje jako první?