Business Intelligence

Business inteligence (BI) je proces sběru, analýzy a prezentace obchodních dat s cílem podpořit rozhodování ve firmě. BI využívá různé nástroje a technologie, jako jsou datové sklady, analýza dat a vizualizační software, aby poskytla přehled o výkonnosti firmy, trendech na trhu a zákaznickém chování. Díky BI mohou podniky lépe chápat své operace, identifikovat příležitosti a rizika a přijímat informovaná rozhodnutí. Tato služba je vhodná pro firmy všech velikostí, které chtějí zlepšit svou konkurenceschopnost a efektivitu.

Chcete vědět i všem, co se u nás děje jako první?