UFIR

Pandemie jako startovací výstřel pro nový byznys. Václav Morávek vybudoval firmu, která zaměstnává více než 40 lidí

Václav Morávek má za sebou cestu od studenta k úspěšnému podnikateli v oblasti úklidových služeb. Ukazuje, že i v dobách nejistoty lze najít příležitosti pro růst a inovaci.

Založením své firmy v roce 2020, uprostřed pandemie COVID-19, Václav dokázal nejen překonat výzvy spojené s nejistým ekonomickým prostředím, ale také se vymanil z omezení tradičního přístupu k podnikání. Jeho příběh osvětluje cestu plnou učení, adaptace a odhodlání, která vedla k rozvoji jeho podnikání od prvních malých zakázek až po vytvoření prosperující firmy s rozšířeným portfoliem služeb a týmem nadšených zaměstnanců.

Přes to všechno se neustále věnoval inovacím, využíval moderní technologie a stavěl na důležitosti kvalitního zázemí pro své zaměstnance, což mu umožnilo odlišit se od konkurence a nabídnout klientům něco výjimečného.

Tento příběh není jen o úklidu; je to příběh o vizi, odvaze a neustálém hledání cest, jak dělat věci lépe v jakémkoliv oboru.

Kateřina Koubová, 11. března 2024


Při prohlížení vaší webových stránek jsem zjistila, že podnikáš od roku 2020. Je to tak?
Ano, firma byla založena v roce 2020. První rok bych ale spíše definoval jako období seznamování se s podnikatelským prostředím a učení se, jak podnikat. Od roku 2021 jsem se do podnikání začal víc opírat.


Takže od roku 2021 jste začali získávat první zakázky?
Vlastně už v roce 2020 jsme měli nějaké drobné zakázky, ale ten rok se trochu překrýval s pandemií covidu. Hledal jsem způsoby, jak zakázky získávat, a několik se jich podařilo. V letech 2021 a 2022 jsem se zaměřil spíše na jednorázové úklidy. A teprve v posledním roce, v roce 2023, jsme začali nabízet pravidelné úklidy většímu množství klientů. 

Václav Morávek

Robin langer, konzultant & manažer inkubace

“S paní Jirákovou byla radost spolupracovat. Na konzultace chodila připravená a poctivě plnila jednotlivé úkoly, které našim klientům pravidelně zadáváme v průběhu konzultačního procesu.

Na začátku spolupráce mi paní Jiráková říkala, že rozjezd jejího podnikání je závislý na spuštění jejího webu. S tímto názorem se setkáváme úplně běžně, takže velmi často musíme vysvětlovat, že alfou a omegou každého podnikání jsou samozřejmě zákazníci. Bez nich se nikdy nic nerozjede. Paní Jiráková to velmi rychle pochopila, takže jsme společně začali pracovat na obchodní strategii za účelem akvizice prvních zákazníků.

Upřímně když mi s úsměvem od ucha k uchu vyprávěla o prvních klientech, a hlavně o prvních zaplacených fakturách, tak jsem to samozřejmě prožíval s ní. To je smysl P-PINK – pomáhat lidem, kteří chtějí pomoc a jsou schopni pomoc příjmout.”

Svoboda a odpovědnost jsou dvě strany podnikatelské mince pro mladého začínajícího

Kolik ti je teď?
Teď mi bude 25 let.

Jak to, že se jednadvacetiletý kluk rozhodne založit úklidovou firmu?
No, když mi bylo 21 let, hledal jsem nějakou cestu, jak být nezávislý a mít vlastní příjem. Možná to ovlivnil i covid, když jsem hledal způsob, jak se osamostatnit. V jednadvaceti jsem neměl moc zkušeností ani peněz, takže možností nebylo mnoho. Inspiraci jsem našel v rodině, kde jeden z vzdálenějších příbuzných, který žije v jiném kraji, měl úspěch s podobným typem podnikání. Rozhodl jsem se tedy jít touto cestou.

Takže jste věděl, že chceš podnikat, nebo ses rozhodl začít s úklidovou firmou, protože ti to bylo blízké?
Situace byla spíš složitější. Velkou roli v tom hrál covid. Když začala pandemie, přestal jsem chodit do školy, protože mě nebavilo studovat distančně. Chtěl jsem být nezávislý, mít svůj vlastní příjem a nezáviset na rodičích. Zároveň jsem hledal cestu, jak být v budoucnu soběstačný.

Tak jsi hledal cestu, co budeš dělat dál. Chtěl jsi být nezávislý, nemít potřebu spoléhat na rodiče a mít svůj vlastní příjem. Pak jsi ale zjistil, že podnikání není jen o tom dělat vždy, co chceš, že?
Přesně tak. Hledal jsem způsob, jak se osvobodit a být soběstačný, ale pak jsem pochopil, že podnikání také vyžaduje oběti a není jen o naprosté svobodě.

Myslíš si, že lidi mají často nerealistickou představu o podnikání jako o svobodném světě, kde nemusíš nic dělat?

Ano, mnoho lidí si může myslet, že podnikání je synonymem pro absolutní svobodu a nezávislost. Ale pravda je, že abys něco dosáhl, musíš pro to tvrdě pracovat. Podnikání není o tom, že nemusíš nic dělat, ale o tom, že musíš být připraven investovat svůj čas, energii a často i peníze, aby se ti podařilo něco vybudovat.

OD PRVOTNÍCH BRIGÁDNÍKU A EXTERNISTŮ KE STABILNÍMU TÝMU

Tak jsi se tedy hned od začátku pustil do najímání lidí, nebo jak to bylo?
Ne, ne hned. Nejprve jsem se zaměřil na vytvoření webových stránek a zjišťování, jak získat zakázky. Naučil jsem se, jak pracovat s Google Ads, a takto jsem postupně získával jednotlivé zakázky. Pokud jsem byl schopen zakázku zvládnout sám, realizoval jsem ji sám. Když to bylo potřeba, hledal jsem brigádníky na konkrétní jednorázové zakázky.
Takže jsi začínal sám a nyní, v roce 2024, už máš celkem rozsáhlý tým. Je to tak?
Přesně, v roce 2020 jsem většinu práce dělal sám nebo s nárazovou pomocí od jiných. V letech 2021 a 2022, když přišly větší zakázky, začal jsem si shánět lidi. Koordinoval jsem tým 5 až 10 lidí, ale ne na stálé úvazky. Když přišla zakázka, sehnal jsem lidi, zakázku jsme zrealizovali a každý šel zase svou cestou. A na začátku roku 2023 už jsem měl 5 lidí na hlavní pracovní poměr a ke konci roku nás bylo kolem 25. Minulý rok byl skutečně skokový.

To je zajímavé, vždyť každý řeší, jak nabírat nové lidi. Jak se ti podařilo v jednom roce nabrat téměř 20 lidí?
No, myslím, že skrz mě prošlo asi 40 lidí a pohovorů bylo ještě víc. V oblasti služeb, jakou je úklid, je spousta lidí, kteří se na schůzku ani nedostaví.
Kde tedy hledáš ty lidi?
Hledal jsem je přes Facebook, skupiny na sociálních sítích a také přes portál úřadu práce, kde můžeš zadat inzerát. Tyto metody jsou finančně nejvýhodnější, protože v podstatě nic nestojí.
A co jiné kanály?
Pro mě je důležité využívat sociální sítě, protože tam jsou tyhle lidi aktivní. Pokud vidím, že někdo z konkurence hledá úklidového pracovníka a lidé pod tímto inzerátem reagují, snažím se jim také nabídnout práci. Je to dobrý způsob, jak filtrujeme lidi, kteří mají opravdový zájem a eliminujeme ty, kteří na schůzku ani nedorazí.

Rok 2024. Vize a cíle mladého podnikatele

Když se vrátíme k tvému podnikatelskému plánu, jaké máš plány na rok 2024? Máš nějaké konkrétní cíle, co bys chtěl letos podniknout nebo kam se chceš dostat? Plánuješ to detailně po kvartálech, nebo to máš spíše organicky?
Řekl bych, že moje plánování je spíše organické, ale snažím se mít v hlavě alespoň nějaký základní plán. Jirka mi vyčítá, že bych měl mít plány více strukturovaně na papíře. Mám samozřejmě nějaké základní cíle, jako je zvýšení obratu. Často se mi daří tyto cíle splnit a někdy je i překročit, možná proto, že nemám úplně zkušenosti s odhadem, jak moc bychom mohli narůst. Rok 2023 byl v tomto ohledu velmi úspěšný.

Také mám plány na vylepšení zázemí pro firmu. Chci, aby naši zaměstnanci měli dobré pracovní podmínky a aby byly procesy ve firmě dobře nastaveny. Každý by měl vědět, co má dělat, a mít k dispozici vše potřebné. Plánujeme i rebranding, abychom se lépe odlišili na trhu, a doufám, že to do konce května dokončíme.

Máš tedy v plánu dělat příští týden konkrétní kroky, nebo je to spíše volnější plán?
Věci mám v hlavě rozplánované spíše volněji. S rebrandingem jsme měli začít už dříve, ale mám tendenci se do toho pořád vracet a dělat úpravy, což proces zdržuje. Takže ano, některé věci na mě trochu visí.

KDE UFIR POSKYTUJE SVÉ SLUŽBY?

Klacky pod nohy při začátku podnikání

Replika Aqua Reaktoru v gymnáziu Dašice

Takže jsi v podstatě multisportovec. Ale pojďme se vrátit k tvému podnikání. Jaké hlavní problémy jsi musel řešit během posledních tří až čtyř let?
No, bylo jich hodně. Musel jsem se zaměřit na to, co je opravdu důležité. Velkým výzvám jsem čelil při práci s více lidmi. Uvědomil jsem si, že někteří lidé si váží práce méně, než bych očekával, a neocení ani lepší pracovní podmínky.

To byl jeden z interních problémů. Dalším výzvou je administrativa a byrokracie, která může být pro začínající podnikatele poměrně náročná. Ačkoliv jsem potkal i úředníky, kteří byli ochotni pomoci, celkově systém není nastaven příliš přívětivě pro lidi, kteří chtějí začít podnikat. Myslím, že by to mohlo být nastaveno lépe

Učit se od nejlepších. Jak mentorství P-PINK formuje podnikatelský směr

A jak to bylo s tvou spoluprací s P-PINK? Jak to začalo?
To začalo trochu náhodou, když jsem se setkal s Jirkou Janků. Možná jsem ho zaujal kvůli problému, který jsem měl se startovacími vouchery – udělal jsem chybu ve fakturaci. Jirka mě s tím konfrontoval a poukázal na důležitost správného fakturování, abych se vyhnul možným problémům. Od té doby jsem začal více vnímat Pardubický podnikatelský inkubátor, kde jsem původně měl jen sídlo firmy na Náměstí republiky. To byl začátek naší intenzivnější spolupráce.

Takže těsnější spolupráce začala až s Jirkou?
Přesně tak. I když jsem předtím absolvoval konzultaci, myslím, že to bylo s Robinem Langerem kvůli startovacím voucherům, ale šlo spíše o obecné seznámení se s podnikatelským plánem a jeho výhodami. Skutečná intenzivní spolupráce začala až po schůzce s Jirkou Janků. Od té chvíle jsem začal podnikatelský inkubátor vnímat jinak.

Takže díky Jirkovi jsi získal lepší přehled o byznysu?
Ano, Jirka mi poskytl nadhled a zkušenosti, které mi chyběly. Díky němu a inkubátoru jsem měl možnost konzultovat své plány a získat cenné rady. Dokonce mi věnoval svůj čas i pozdě večer, abychom probrali jednu konkrétní zakázku, což si velmi cením. Byla to pro mě obrovská podpora a získal jsem díky tomu nové perspektivy. 

SHOWFERENCE 2023
Strategické využití dotací. Startovací vouchery mohou poskytnout finance na první výdaje začínajících podnikatelů

Takže jsi využíval startovací vouchery jen jednou, nebo jak to bylo?
Využil jsem startovací vouchery vícekrát, možná dokonce třikrát, ale přesný počet si už nepamatuji. Byly to pro mě velmi prospěšné, protože mi pomohly uhradit náklady na účetnictví na celý rok a také jsem si mohl pořídit základní vybavení jako notebooky, což je v našem oboru nezbytné. Myslím si, že jsou startovací vouchery skvělou věcí, obzvláště proto, že jsou jednodušší oproti jiným dotacím a nyní se dokonce podávají elektronicky.

A pokračuješ v konzultacích i nadále, nejde jen o jednorázovou záležitost. Proč je pro tebe spolupráce s námi tak důležitá?
Myslím si, že prostředí tady, lidé, kteří mají ty správné zkušenosti a jsou odborníky ve svých oborech, to vše představuje velkou hodnotu pro mě. Umožňuje mi to diskutovat moje plány a nápady s lidmi, kteří rozumí podnikání, což je něco, co mi v mé vlastní kanceláři chybí. Nemám tam nikoho, s kým bych mohl tyhle věci probrat. Kdykoli potkám někoho z inkubátoru a má chvíli času, ocením každou minutu, kterou mi věnuje na diskusi nebo radu.

Spolupráce s P-PINK pomohla Václavovi Morávkovi k přeměně vize na realitu

Komu bys doporučil spolupráci s naším inkubátorem?
Doporučil bych inkubátor každému, kdo má zájem o zahájení podnikání a potřebuje získat zpětnou vazbu nebo se nemůže hned na začátku dovolit najímat odborníky kvůli finančním omezením. Tady v inkubátoru můžete získat pomoc od zkušených lidí, kteří vám poskytnou cenné rady a pomohou ušetřit čas i peníze, které byste jinak možná ztratili kvůli chybám nebo neznalosti.

Takže jsi využil inkubátor k tomu, aby sis ujasnil některé kroky ve svém podnikání, které byly nejasné?

Ano, přesně tak. Některé finanční prostředky jsem utratil neúčelně, protože mi chyběl odborný pohled na určité problémy. Inkubátor mi pomocí mentorů pomohl lépe pochopit, jak správně rozhodovat a investovat do mého podnikání.

A zabýval jsi se také otázkou rentability svého podnikání?
Začínám se rentabilitou zabývat teď více, protože se do firmy dostávají noví lidé a začínám delegovat některé činnosti. Chci se více soustředit na finanční aspekty firmy, abychom byli schopni udržitelně růst. Nedávno jsem provedl optimalizaci mzdových nákladů, což je jedním z kroků k efektivnějšímu hospodaření.

Slyšela jsem na chodbě něco o franšíze. Co to je za nápad?
Ten nápad mi dal Jirka. Nejsem si jistý kdy přesně, ale jednalo se o možnost rozšíření do dalších krajských měst. Jirka přišel s myšlenkou, že bychom to mohli udělat jako franšízu. Přiznávám, že mě to původně vůbec nenapadlo, že by úklidová firma mohla fungovat jako franšíza. Ale čím více o tom přemýšlím, tím více si myslím, že by to nebyl špatný nápad, pokud by to bylo správně zpracováno.

Takže bychom se mohli příští rok těšit na franšízu?
No, nechci nic slibovat na příští rok, ale rozhodně o tom přemýšlím a nechávám tu možnost otevřenou.

Skvělé. Máš ještě něco, co bys chtěl dodat?

Zatím jsem spokojený. Jsem rád, že mám možnost být součástí inkubátoru a občas se tu zastavit na kafe. Doufám, že budu moci toto spojení využívat i v budoucnosti.


MÁTE PODNIKATELSKÝ NÁPAD NEBO PROJEKT, KTERÝ POTŘEBUJE NOVÝ SMĚR?
Zveme vás na kávu a nezávaznou konzultaci, během které prozkoumáme nové
příležitosti pro váš byznys. Stačí vyplnit jednoduchý formulář.

Chci konzultaci zdarma

MÁTE PODNIKATELSKÝ NÁPAD NEBO PROJEKT, KTERÝ POTŘEBUJE NOVÝ SMĚR?
Zveme vás na kávu a nezávaznou konzultaci, během které prozkoumáme nové
příležitosti pro váš byznys. Stačí vyplnit jednoduchý formulář.

Chci konzultaci zdarma

Robin langer, konzultant & manažer inkubace

“S paní Jirákovou byla radost spolupracovat. Na konzultace chodila připravená a poctivě plnila jednotlivé úkoly, které našim klientům pravidelně zadáváme v průběhu konzultačního procesu.

Na začátku spolupráce mi paní Jiráková říkala, že rozjezd jejího podnikání je závislý na spuštění jejího webu. S tímto názorem se setkáváme úplně běžně, takže velmi často musíme vysvětlovat, že alfou a omegou každého podnikání jsou samozřejmě zákazníci. Bez nich se nikdy nic nerozjede. Paní Jiráková to velmi rychle pochopila, takže jsme společně začali pracovat na obchodní strategii za účelem akvizice prvních zákazníků.

Upřímně když mi s úsměvem od ucha k uchu vyprávěla o prvních klientech, a hlavně o prvních zaplacených fakturách, tak jsem to samozřejmě prožíval s ní. To je smysl P-PINK – pomáhat lidem, kteří chtějí pomoc a jsou schopni pomoc příjmout.”

Podívejte se, co dalšího se u nás děje:

Otevírací doba

PO: 8:00 – 16:30
ÚT: 8:00 – 16:30
ST: 8:00 – 16:30
ČT: 8:00 – 16:30
PÁ: 8:00 – 16:30
SO: dle dohody
NE: dle dohody

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú.
Jana Palacha 363
530 02 Pardubice
IČO: 06372562

Bankovní spojení: 280802285/0300

KDE NÁS NAJDETE

Jana Palacha 363
530 02 Pardubice

NAPIŠTE NÁM

Kontaktní formulář

Datová schránka: pjdsbjk

ČT-PINK

Skalka 1858
560 02 Česká Třebová

vojtech.boruvka@p-pink.cz

Otevírací doba

PO: 8:00 – 16:30
ÚT: 8:00 – 16:30
ST: 8:00 – 16:30
ČT: 8:00 – 16:30
PÁ: 8:00 – 16:30
SO: dle dohody
NE: dle dohody

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú.
Jana Palacha 363
530 02 Pardubice
IČO: 06372562

Bankovní spojení: 280802285/0300

KDE NÁS NAJDETE

Jana Palacha 363
530 02 Pardubice

NAPIŠTE NÁM

Kontaktní formulář

Datová schránka: pjdsbjk

ČT-PINK

Skalka 1858
560 02 Česká Třebová

vojtech.boruvka@p-pink.cz