Přispějte k rozvoji vědeckého a inovačního potenciálu firem v Pardubickém kraji. Vyplnění dotazníku vám zabere méně než 10 minut. Děkujeme!

Robin langer, konzultant & manažer inkubace

“S paní Jirákovou byla radost spolupracovat. Na konzultace chodila připravená a poctivě plnila jednotlivé úkoly, které našim klientům pravidelně zadáváme v průběhu konzultačního procesu.

Na začátku spolupráce mi paní Jiráková říkala, že rozjezd jejího podnikání je závislý na spuštění jejího webu. S tímto názorem se setkáváme úplně běžně, takže velmi často musíme vysvětlovat, že alfou a omegou každého podnikání jsou samozřejmě zákazníci. Bez nich se nikdy nic nerozjede. Paní Jiráková to velmi rychle pochopila, takže jsme společně začali pracovat na obchodní strategii za účelem akvizice prvních zákazníků.

Upřímně když mi s úsměvem od ucha k uchu vyprávěla o prvních klientech, a hlavně o prvních zaplacených fakturách, tak jsem to samozřejmě prožíval s ní. To je smysl P-PINK – pomáhat lidem, kteří chtějí pomoc a jsou schopni pomoc příjmout.”

CHEERS4EU – Cirkulární huby jako hnací motory přechodu k zelené ekonomice v evropském regionu

Projekt CHEERS4EU (Circular Hubs serving as an Engine for European Regions to foster a Strong Green Economy 4 Europe) je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Programu Interreg Europe a P-PINK je za podpory Pardubického kraje, Statutárního města Pardubic, RRAPK a Univerzity Pardubice, jedním z jeho partnerů. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro vznik cirkulárního hubu v Pardubickém kraji. 

Projektové aktivity byly zahájeny v květnu 2024 v nizozemském Maastrichtu. Vedoucím partnerem je Province of Limburg. Realizační fáze projektu CHEERS4EU probíhá od 1.4.2024 do 1.7.2028.

Pro naplnění ambiciózních cílů Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu je nezbytné přijmout širokou škálu opatření. Evropská unie podporuje vznik projektů zaměřených na oběhové hospodářství, tedy cirkulární ekonomiku, jak ve firmách, tak na úrovni samospráv jednotlivých měst a krajů. Jedním z klíčových pilířů, který může výrazně snížit dopady na životní prostředí, je vývoj a design cirkulárních materiálů a produktů, které vznikají právě v cirkulárních hubech. 

Za tímto účelem CHEERS4EU sdružuje 7 partnerů ze 7 regionů EU, mezi nimiž existují rozdíly v pojetí cirkulárních hubů.

partneři projektu

1. Province of Limburg – vedoucí partner (Nizozemsko)
2. Skive Municipality (Dánsko)
3. Standortagentur Tirol (Rakousko)
4. P-PINK, Pardubický podnikatelský inkubátor (Česko)
5. University of Coimbra (Portugalsko)
6. SEKUENS, Science, Business Competitiveness andInnovation Agency of Asturias (Španělsko)
7. Helsinki Regional Environmental Services Authority HSY (Finsko)

Cíl projektu
Projekt je postaven na třech pilířích:

1) Multi-helix spolupráce (zapojení firem, místních samospráv, univerzit, vědeckých institucí apod.)
2) Cirkulární hodnotové řetězce a byznys modely
3) Sociální dopady

Nastavení politického prostředí je klíčové pro přechod k cirkulární ekonomice a vznik cirkulárních hubů. Partnerské země mezi sebou budou sdílet příklady dobré praxe a hledat nová řešení v oblasti cirkulární ekonomiky s ohledem na výše zmíněné pilíře. Tímto způsobem projekt usnadní partnerským zemím zakomponování příslušných politik do jejich regionální inovační strategie (RIS3). 


Cílem projektu je zjistit, jaké konkrétní mechanismy je třeba využít při budování cirkulárního hubu a jakým způsobem mohou být využity místními řídicími orgány v rámci daného regionu. Součinnost místních autorit je pro vznik cirkulárního hubu nezbytná, neboť pomůže zajistit přístup k financování cirkulárních hubů z (evropských) fondů a odstartovat přechod k cirkulární ekonomice v Evropě.

Projekt CHEERS4EU je z 80 % spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci Programu Interreg Europe. 

Celkové náklady projektu za celé konsorcium jsou 1,740,422 EUR. 

Bližší informace o projektu Vám poskytne:

- Branislav Štefanča, projektový manažer pro cirkulární ekonomiku

Pojďme se propoji, zavolat nebo mi rovnou napište na e-mail:
branislav.stefanca@p-pink.cz 

Podívejte se, co dalšího se u nás děje:


Chcete vědět o všem, co se u nás děje jako první? Dostávat pravidelné novinky z podnikatelského světa?

Chci odebírat!

Robin langer, konzultant & manažer inkubace

“S paní Jirákovou byla radost spolupracovat. Na konzultace chodila připravená a poctivě plnila jednotlivé úkoly, které našim klientům pravidelně zadáváme v průběhu konzultačního procesu.

Na začátku spolupráce mi paní Jiráková říkala, že rozjezd jejího podnikání je závislý na spuštění jejího webu. S tímto názorem se setkáváme úplně běžně, takže velmi často musíme vysvětlovat, že alfou a omegou každého podnikání jsou samozřejmě zákazníci. Bez nich se nikdy nic nerozjede. Paní Jiráková to velmi rychle pochopila, takže jsme společně začali pracovat na obchodní strategii za účelem akvizice prvních zákazníků.

Upřímně když mi s úsměvem od ucha k uchu vyprávěla o prvních klientech, a hlavně o prvních zaplacených fakturách, tak jsem to samozřejmě prožíval s ní. To je smysl P-PINK – pomáhat lidem, kteří chtějí pomoc a jsou schopni pomoc příjmout.”Otevírací doba

PO: 8:00 – 16:30
ÚT: 8:00 – 16:30
ST: 8:00 – 16:30
ČT: 8:00 – 16:30
PÁ: 8:00 – 16:30
SO: dle dohody
NE: dle dohody

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú.
Jana Palacha 363
530 02 Pardubice
IČO: 06372562

Bankovní spojení: 280802285/0300

KDE NÁS NAJDETE

Jana Palacha 363
530 02 Pardubice

NAPIŠTE NÁM

Kontaktní formulář

Datová schránka: pjdsbjk

ČT-PINK

Skalka 1858
560 02 Česká Třebová

vojtech.boruvka@p-pink.cz