Expertní a mentorský tým P-PINK

Prohlédněte si náš expertní a mentorský tým, který v P-PINK pomáhá klientům rozvíjet jejich podnikatelské projekty.